GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

FLORI ÎN BREȚCU

BERECKI HARANGSZÓ

Névnap RO

2019. március 20. Szerda
Klaudia, Alexa

 
A Nap kel 07:26-kor,
nyugszik 19:26-kor.

Holnap
Benedek, Napsugár
napja lesz.

BERECK - HAZAJÁRÓ

 

 

INFO

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

112

 

Székelyek Menetelése

 

SHENGEN II.

EMAIL

EMAIL

Facebook Like Box

ESEMÉNYEK

2018 MÁRCIUS 8.

Felcsíki és szatmári táncok. Kalotaszegi népdalok

2018 március 9-én felléptünk a Nőnapi ünnepségen. Köszönjük a lehetőséget.

Közzétette: Délő Néptánccsoport Bereck – 2018. április 12.

DÉLŐ NÉPTÁNCCSOPORT

2017 NAGYKORUSITAS_1.JPG2017 NAGYKORUSITAS_2.JPG2017 NAGYKORUSITAS_3.JPG2017 NAGYKORUSITAS_4.JPG2017 NAGYKORUSITAS_5.JPG2017 NAGYKORUSITAS_6.JPG2017 NAGYKORUSITAS_7.JPG2017 NAGYKORUSITAS_8.JPG2017 NAGYKORUSITAS_9.JPG
Szatmári táncok

 

Közzétette: Délő Néptánccsoport Bereck – 2018. május 6.
Népi gyermekjátékok avagy Miből lesz a cserebogár?

Első fellépése a Délő aprajának avagy Ebből lesz a (D)Élő :)

Közzétette: Délő Néptánccsoport Bereck – 2018. május 6.
Névadó ünnepség - Felcsíki táncok

Hejsza, zsidós, hadd el te, Kedves Árpi zsukája, orosz zsuka, változtatós

Közzétette: Délő Néptánccsoport Bereck – 2018. május 6.
Táncház - Moldvai táncok

A Délő Néptánccsoport táncosai meghívtak közös táncra.

Közzétette: Délő Néptánccsoport Bereck – 2018. május 6.

2018

2018. MÁRCIUS 15.

2018 MARCIUS 15_01.jpg2018 MARCIUS 15_02.jpg2018 MARCIUS 15_03.jpg2018 MARCIUS 15_04.jpg2018 MARCIUS 15_05.jpg2018 MARCIUS 15_06.jpg2018 MARCIUS 15_07.jpg2018 MARCIUS 15_08.jpg2018 MARCIUS 15_09.jpg2018 MARCIUS 15_10.jpg2018 MARCIUS 15_11.jpg

 

Főhajtás a hősök előtt

Az emléktáblát Grezsa István, Dimény Zoltán és Farkas Balázs leplezte le

A berecki falunap keretében több rendezvényt is az első világháború helyi eseményei kapcsán szerveztek. A helyi önkormányzat és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa nemcsak a szimpóziummal tisztelgett a száz évvel ezelőtti ojtozi események és részvevői előtt: Erdély legkeletibb magyarlakta településén, Ojtozban emléktáblát avattak az első világháborús hősök emlékére.

Az ojtozi ünnepségre vasárnap, augusztus13-án, az alkalomra példásan felújított római katolikus kistemplomban került sor, ahol Csomós László berecki plébános segédletével ünnepi szentmisét celebrált ft. Tamás József segédpüspök. A rendezvényen a számos érdeklődő mellett jelen volt dr. Farkas Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának ideiglenes ügyvivője, Grezsa István kormánybiztos, Tamás Sándor megyetanácselnöke, Firtl Mátyás országgyűlési képviselő és Kiss László ezredes, Magyarország bukaresti katonai attaséja, valamint a vitézi és történelmi rendek képviselői.

 

Múltidézés és jövőbe tekintés

A szentmise elején a telepre beszolgáló berecki lelkész a magas rangú vendégeket köszöntötte, majd elmondta: a hívek az ojtozi csata századik évfordulójának a centenáriumára gyűltek össze, hogy leróják a kegyeletüket a népünk hősei előtt és emléket állítsunk nekik. „Emlékezzünk boldogemlékű Márton Áron püspök úrra is, aki 1916 szeptemberétől 1917 decemberéig a magyar hadsereg katonájaként itt az Ojtozi-szorosban is harcolt. Számunkra ne csak emlékezés legyen ez a nap, hanem hőseink hitének és kitartásának elsajátításáról is. Ha mi is példájuk szerint élünk, akkor életünk harcait bár néha elveszítjük, hitünkben soha össze nem törünk. Száz év távlatából is él a nemzet, mert töretlen a hite. A világ húzhat határokat, de a hitünk országát csak Isten teheti nagyobbá. Vágyjunk erre a hitre, és akkor meglesz mindenünk!” – mondotta Csomós László, majd a szentmise bemutatására kérte a püspököt. Tamás József prédikációjában arra figyelmeztetett: a történelem ismétli magát, és most Európának új kihívásokkal kell szembe néznie, s ezeket a kihívásokat csak úgy tudjuk legyőzni, ha a kereszt megtartó erejében bízunk és összefogunk.

A szentmisét követően a vendégek és a hívek a templom udvarára vonultak, ugyanis az egyházi hajlék falán leplezték le azt az emléktáblát, ami a száz évvel ezelőtti eseményeknek állít mementót.

Dimény Zoltán berecki polgármester a helybeli és anyaországi vendégek köszöntése után elmondta: az összefogás napját is ünneplik, hiszen erdélyi és magyarországiak vannak jelen Székelyföld legkeletibb csücskében, hogy fejet hajtsanak a hősök előtt. Ugyanakkor megköszönte Grezsa Istvánnak és Magyarország kormányának az ojtozi templom felújításához nyújtott segítséget.

Itt „tejtestvér népek élnek”

Az utána felszólaló Grezsa István kormánybiztos, a bereckiek régi barátja és a környékbeli tájak kitűnő ismerője, hiszen évek óta visszatér Gábor Áron szülőfalujába, ahogy azt a beszéde elején felelevenítette, elismerően szólva a „Nagy-Magyarország csücskének a csücskében élők” vendégszeretetéről és kitartó magyarságtudatáról. A kormánybiztos a nemzetek közötti megbékélés fontosságát hangsúlyozta, hiszen az ojtozi hadak útját nem csak az ott harcoló soproni 18-as honvéd gyalogezred katonáinak a vére öntözte, hanem a román, az orosz és a német nemzetek fiai is életüket áldozták azért a célért, amiben hittek. Grezsa kifejtette: a katonai tisztességadás szellemében épp úgy fejet hajtanak a magyar honvédek emléke előtt, mint a többi nemzet katonái előtt, lévén azok szövetségesek vagy éppen ellenségek. „Arra is emlékeztetnek bennünket ezek az események, hogy bárhová vezényel bennünket az élet, mindig ott kell helytállnunk, ahová a sors vetett bennünket. Soproniaknak itt Ojtozban. Az elmúlt 97 esztendőben, amikor átrajzolódtak a fejünk fölött a határok, ugyanúgy otthon érezhetjük magunkat, mintha ez nem történt volna meg. Hiszen a haza a lelkünkbe van, és minden demográfiai és gazdasági elvándorlás mellett mondjuk ki, a mi hazánk a Kárpát-medence, függetlenül attól, hogy hol lakunk vagy kik laknak azokon a szállásterületeken, amit az Úr 1200 éve a magyar törzseknek rendelt” – fogalmazott Grezsa. Hozzátéve: a magyarság számára gyásznapot jelentő trianoni események századik évfordulója közeledtével a különféle nációk végleges békejobbot kell nyújtsanak egymásnak, és maguk mögött kell hagyják a múltat, hiszen a Kárpát-medencében „tejtestvér népek élnek”.

Történelmi megbékélés kell

„Az első nagy gépesített vérzivatar után száz esztendővel itt az ideje, hogy ezek a népek megbékéljenek. Olyan hihetetlen mértékben alakul át a világ és az európai politika, hogy jól látható, hogy csak összefogással vagyunk képesek megújítani és megerősíteni hitünket és akaratunkat. Nagyon jó példa erre a visegrádi együttműködés, és milyen jó lenne, ha ez kibővülhetne Romániával” – vélekedett Grezsa István, aki szerint ezért kell őszintén egymás szemébe nézni, és példaként Szerbiát hozta fel, azt az országot, amelyikkel folyamatban van a történelmi kibékülés. „Jó volna, hogyha az 1918. december elseje ne csak a diadalról szóljon, hanem arról is, hogy a száz évvel ezelőtti jogokat biztosítsák és talán első lépése lehetne a történelmi megbékélésnek” – fogalmazta meg üzenetét Grezsa, aki után Firtl Mátyás, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, a Magyar Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke és Tamás Sándor szólt a jelenlevőkhöz, mindketten a székelyek és a soproniak helytállását domborítva ki beszédükben. A megyetanácselnök azt is elmondta: jó lenne egy olyan adatbázist létrehozni, ami a honvédsírok felkutatása után összesítené a hősi halottak nevét.

Az alkalomhoz illő versek szavalatával tarkított ünnepség Farkas Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának ideiglenes ügyvivője beszédével folytatódott, majd Dimény Zoltán, Farkas Balázs és Grezsa István leleplezte a márvány emléktáblát. Az emlékjelt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alap, Bereck önkormányzata és Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa közösen állíttatta az Ojtozi-szoros térségében 1916–17-ben harcolt és hősi halált halt magyar katonák emlékére. Tamás József segédpüspök áldotta meg, majd az ünnepség a tíz évvel ezelőtt állított Honvédkő és a frissen leleplezett emléktábla koszorúzásával ért véget.

 

Az Ojtozi-szorosban nem a most állított emlékmű az első, ami az elesett soproniaknak emlékezetét őrzi, ugyanis 1919-ben már volt egy elődje. Azt azonban az ellenséges haderők lerombolták. A helyén 2007 augusztusában a Sz. Egyed Emma soproni érem- és szobrászművész által készített Honvédkőt avatták fel.

MARTONOS 2017 MARTUNUS_01.jpgMARTONOS 2017 MARTUNUS_02.jpgMARTONOS 2017 MARTUNUS_03.jpgMARTONOS 2017 MARTUNUS_04.jpgMARTONOS 2017 MARTUNUS_05.jpgMARTONOS 2017 MARTUNUS_06.jpgMARTONOS 2017 MARTUNUS_08.jpgMARTONOS 2017 MARTUNUS_09.jpgMARTONOS 2017 MARTUNUS_10.jpgMARTONOS 2017 MARTUNUS_11.jpgMARTONOS 2017 MARTUNUS_12.jpgMARTONOS 2017 MARTUNUS_13.jpg

Birtoklevelekkel kínlódnak

Nagy úr a bürokrácia

 

Dimény Zoltán polgármester. Jellegzetes berecki parasztházakat mentenének meg 

Idén kétmillió lejt különített el Bereck Helyi Tanácsa a költségvetésben különböző beruházásokra és fejlesztésekre, ebből a legnagyobb tételt, több mint 600 ezer lejt a községközpont új piacterének kialakítására. A munkálatot nem tudták még megkezdeni, ugyanis kiderült, hogy a birtoklevelekkel gond van, s a tisztázásuk nagyon körülményes.

Az elképzelést lapunkban már ismertettük: a falunapoknak is helyet biztosító volt Sörkertet alakítanák át multifunkcionális térré, ahol többek között piac is helyet kapna. Ezzel párhuzamosan a régi vendéglőnek is visszaadnák egykori pompáját.

– Több tervezővel beszéltem, egyikük meg is ígérte, több mint egy éve, hogy a telekkönyvet módosítjuk. Ám miután a Sörkertet a szövetkezettől megvásároltuk, és elkezdtük a telekkönyveket átvizsgálni, kiderült, hogy vannak épületek, amik szerepelnek rajta, miközben nem léteznek, viszont amelyik ma is áll, az nincs feltüntetve a bizonylaton. Elkészítettük az új, reális felméréseket, de több mint egy éve dolgozunk azon, hogy a telekkönyveket a valósághoz igazítsuk. Amíg ez nem történik meg, nem lehet semminek nekifogni, hiszen nagy értékű munkálatról lévén szó, elektronikus közbeszerzési eljárást kell kiírnunk – részletezte a késlekedés okát Dimény Zoltán polgármester.

Szennyvízcsatorna, járdaépítés

Az önkormányzat idén is folytatja a tavaly megkezdett járdaépítő programját, erre kétszázezer lejt költenek. Ahol lehetséges – a főút mellett – mindenhol kialakítanak a gyalogosok számára egy biztonsági csíkot, ami rendkívül fontos, hiszen Bereck főutcáján a nagyon forgalmas 11-es számú országút vezet át, ami kapcsolatot teremt Moldva és Erdély között.

Az önkormányzatnak ezen kívül két nagy értékű pályázata van letéve a szakminisztériumoknál, egyik a Comenius-iskola felújítására, a másik a martonosi ivóvíz- és szennyvízhálózat kialakítására vonatkozik. Ez utóbbi mintegy hatmillió lejt emésztene fel, az iskola teljes külső felújítása pedig egymillióba kerülne. Az önkormányzat felvállalta a szükséges önrészt, erről a döntéshozókat is értesítették, így Dimény Zoltán nagy esélyt lát arra, hogy ezeket a munkákat is meg tudják kezdeni.

Hidat erősítenek

Az elöljáró hangsúlyozza: jóval hatékonyabbak tudnának lenni, ha nem ütköznének lépten-nyomon a bürokrácia buktatóiba. Martonosban idén még lesz egy beruházás: a kis település bejárata előtti hidat 135 ezer lejből erősítik meg. Az önkormányzat 300 ezer lejt különített el ingatlan- és házvásárlásra. Az az elképzelés, hogy lakatlan, tipikus berecki jellegű parasztháza(ka)t vásárolnának meg, felújítanák, és azokat akár vendégházakként vagy éppen tájházakként hasznosítanák. Van még egy-két olyan terület, amit a jövőre gondolva vásárolnának meg, ezeket ipari célra használnák.

 

Egy hete már lehet fürdőzni

Villanyt is vezettek

 

A kuriózumnak számító, fenyőfákra épített házikók alatt most már este is lehet sétálni

Évekkel ezelőtt, a Borvizek útja kampány részeként egy keskeny sávon aszfaltot öntöttek a berecki önkormányzat tulajdonát képező kézdimartonosi fürdőig, ugyanakkor a villanyt is felvezették a létesítmény bejáratáig. A hálózatot most kiterjesztették a medencékig, így már szürkületben vagy este sem kell aggódni, hogy „véletlenül medvére lépünk”.

– Szerintem ez egy kitűnő piknikező- és kirándulóhely, gyönyörű a környék, csend van és tisztaság. A külső világítás – ami automata, mozgásérzékelős rendszerrel van megoldva – némi pluszt ad ehhez, hiszen így sötétben is lehet használni a medencéket – vélekedik Dimény Zoltán polgármester, akivel közösen tekintettük meg a fürdő környékét.

Érkeztek a vendégek is, hogy kihasználják az itt feltörő vizek gyógyító hatását, amikről azt kell tudni, hogy a mozgásszervi (reumás) bántalmakban szenvedőknek nyújthatnak enyhülést, ivókúrában pedig gyomor-, máj-, cukorbetegség kezelésére és savtúltengés ellen használják sikerrel. A víz több kültéri medencében tör fel, ugyanakkor van egy csorgó is, ahonnan rendszeresen, palackokban hordják el a gyógyító folyadékot. Ott jártunkkor több, magyarországi idős személy fürdőzött éppen, amint beszélgetésükből kivettük, visszatérő vendégek voltak.

 
Színvonalas gyermeknapot tartottak

Eső után szórakozás

Vidám gyerekhangoktól volt hangos június elsején a berecki sportpálya, ahol az RMDSZ helyi nőszervezetének kezdeményezésére, az önkormányzat és magáncégek hathatós támogatásával első alkalommal hoztak tető alá kimondottan a legkisebbeknek szánt rendezvény a gyermekek világnapján.

Kezdetben úgy tűnt, hogy egy hirtelen zápor elveri a rendezvényt, de aztán kisütött a nap, és minden programot meg tudtak tartani. Amikor a helyszínre érkeztünk, a főszervezők épp törölték le a vizes asztalokat, és az eső elől az öltözőkbe és a többi melléképületbe behúzódó gyermeksereg is akkor vette birtokba a pályát. Kicsiktől serdülőkig minden korosztály szerepelt a „felhozatalban”, a legkisebbeket pedig a szülők és a nagyszülők is elkísérték.

Fülöp Zsófia, az RMDSZ helyi nőszervezetének elnöke érdeklődésünkre elmondta: a március közepén megalakult szervezetnek ez az eddigi legjelentősebb tevékenysége, bár eddig is voltak havi rendezvényeik. Arra koncentráltak, hogy minden korosztálynak legyen szórakozási lehetősége, így a különböző sporttevékenységek mellett kézműves foglalkozásokat szerveztek, a helyi cserkészcsapat őrsvezetői pedig a nagyobbak számára találtak ki ügyességi és sportjátékokat.

Amíg a különböző tevékenységek zajlottak, addig a nőszervezet tagjai a Toro Impex Kft. és a helyi fogyasztási szövetkezet támogatásának köszönhetően tokányt főztek. Ebédidőben nem maradt el a papi áldás sem, a gyerekeket Csomós László római katolikus plébános áldotta meg, majd Dimény Zoltán polgármester mondott rövid ünnepi beszédet.

 
 

 

 

 

2017. március 27., hétfő, Közélet

 

Almási István és Dimény Zoltán. Albert Levente felvétele

Almási István és Dimény Zoltán. Albert Levente felvétele

Almási István polgármester és Hegedűs Zoltán alpolgármester vezetésével tizenkét tagú hódmezővásárhelyi küldöttség érkezett Bereckbe a hétvégén, hogy megújítsák a testvértelepülési megállapodást.

A felső-háromszéki község és a magyarországi város vezetői tizenkét esztendővel ezelőtt írták alá a testvértelepülési szerződést, amikor még Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter volt Hódmezővásárhely elöljárója. A szerződés megújításán, illetve annak kibővítésén Lázár János nem volt jelen, előző nap, Sepsiszentgyörgyön tett látogatását követően Orbán Viktor miniszterelnök váratlanul hazarendelte. A berecki köz­ségháza dísztermében a hódmezővásárhelyieket a helyi önkormányzat tagjai mellett Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke fogadta.
Dimény Zoltán, Bereck polgármestere ünnepnek nevezte a napot, amikor a hódmezőváshelyieket vendégül látják Gábor Áron szülőfalujában, nagyra értékelve Almási István polgármester kollégája azon ötletét, hogy a meglévő szerződést bővítsék ki újabb pontokkal, hogy e kapcsolat még eredményesebb és erősebb legyen. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy Hódmezővásárhely jelentős anyagi támogatásával sikerült a Gábor Áron Emlékház udvarán felépíteni az ifjúsági fogadót, ahol a testvértelepülésről is számos vendéget, főleg tanulót szállásoltak el. Almási István – aki 2012 óta vezeti Hódmezővásárhelyt – elmondta: számukra rendkívül fontos, hogy magyarországi gyermekeket hozzanak el Erdélybe, és minél több látnivalót mutassa­nak meg nekik, a régi országhatárt is beleértve. Ezt a törekvésüket Grezsa István, Hódmezővásárhely egykori önkormányzati képviselője, jelenleg a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kormánybiztosa is messzemenően támogatja – hangsúlyozta. Fontosnak nevezte a testvértelepülési kapcsolatok ápolását, hiszen amikor Székelyföldre jönnek néhány napra, feltöltődnek.
A megújított testvértelepülési szerződést a két elöljáró látta el kézjegyével, majd a házigazdák friss kürtőskaláccsal és köményes pálinkával kínálták meg a vendégeket, ajándékba pedig kézdiszéki tejtermékcsomagot adtak át a hódmezővásárhelyieknek. A testvértelepülés küldöttségét az alkalomhoz illő verssel és énekkel Kozma Bernadett és Sarány Kriszta, a Comenius-iskola tanulói köszöntötték.

2017 MÁRCIUS 15.

MARCIUS 15 - 2017 -_1.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_2.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_3.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_4.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_5.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_6.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_7.JPGMARCIUS 15 - 2017 -_8.JPG

 

 

 

Nem emlék, hanem élő példakép

Ojtozban szolgált katonaként Márton Áron püspök 

image
A beszédeket követően a jelenlevők a templomkertben koszorúkat helyeztek el a két világégésre emlékeztető, 2004. november 5-én állított törött kapu (torzó) tövébe
Ojtoz kívülről még viharvert, de belül már szépen felújított, apró katolikus templomában szombat délelőtt emlékező szentmisét celebrált Kovács Zsolt kézdimartonosi és Máté Róbert Béla berecki plébános. A helybeliek és háromszéki világi méltóságok jelenlétében lezajló szertartás szokatlan időpontjának az volt az apropója, hogy a kis település így emlékezett meg Márton Áron püspökről, aki 1916-ban, a Székelyföld egyik végvárának is tartott Ojtozban teljesített hadnagyként katonai szolgálatot.

 

A szentmisén többek között jelen volt Gaal Gergely, a Márton Áron Emlékév Programbizottsága elnöke, Fejér László Ödön képviselő, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Dimény Zoltán berecki polgármester.

A megemlékező szentmisén prédikációt mondó Kovács Zsolt plébános megjegyezte: amikor Márton Áronról az első képet meglátta, egy világ tört össze benne, ugyanakkor egy másik épült. Addig azt gondolta, hogy Márton Áron egy kétméteres ember, de aztán rájött, hogy a hallott történetek alapján a néhai püspök miben is volt nagy. „Nemrég azt olvastam, hogy a mai kornak nemcsak tanítókra, hanem példaadókra is szüksége van. És ő ebben volt nagy: példaadásban, nem megfutamodásban. Ezért szimbóluma neki a székely fenyő, ami megkapaszkodik, ami nem adja fel a küzdelmet. Ezért nemcsak emléket kell készítsünk Márton Áronról, hanem példáját magunkévá kell tennünk” – mondotta a martonosi tisztelendő, kiegészítve az elhangzottakat azzal, hogy Márton Áron nem emlék, hanem a tettein keresztül él.

A szent életű ember

A szentmise végén a jelenlevőket és a vendégeket először Dimény Zoltán polgármester köszöntötte, majd Gaal Gergely elevenítette fel Márton Áron emlékét. „Márton Áront Erdély püspökeként ismerjük, hiszen életének 84 esztendejéből 42-őt szolgálta az egyházat, de a pappá szentelése előtti időszakról kevesebbet tud a nagyközönség. Az biztos, hogy az első világháborúban való részvétel hozzájárult ahhoz, hogy Márton Áron elfogadta Isten hívását a papi szolgálatra. És az is biztos, hogy hadnagyként megtapasztalt vezetői képességek  segítették, hogy évtizedeken keresztül olyan nagy bölcsességgel és határozottsággal tudta vezetni a rábízott egyházmegyét. Azok a nehézségek és szörnyűségek, amiket a háborúban megtapasztalt, biztos, hogy hozzájárultak ahhoz is, hogy a későbbiekben megélt kihívásokat oly erős lelkülettel tudja legyőzni” – mondta a programbizottság elnöke.

És szükség is volt erre az erős lelkületre, hiszen ötévnyi börtön és tíz év házi őrizet volt osztályrésze a román kommunista diktatúrában, e mellett évtizedeken át megfigyelte a Szekuritáté azt az embert, aki szent életű volt, egész életében csak jót tett és következetesen kiállt az igazságért. Ő maga ezt úgy fogalmazta meg, hogy az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában az üldöztetés és börtön nem szégyen, hanem dicsőség – hangsúlyozta Gaal Gergely.

Egyedül a diktatúra ellen

Az utána felszólaló Tamás Sándor is a néhai püspök érdemeit domborította ki beszédében. „Egyedül dacolt a román nacionalistákkal és a legsötétebb kommunista diktatúrával egyaránt. Az ellenségei megtörni nem tudták, jellemét és konokságát erősítették. A Jóisten pedig óvta, hogy a viharos huszadik században megfeleljen a nagy kihívásoknak. (...) Az érettségije után három nappal, 1915-ben besorozták katonának. Először a székelyudvarhelyi 82-es gyalogezred közkatonája volt, majd Doberdóban teljesített szolgálatot, Nagyszebenben tiszti képzést kapott, majd 1916 szeptemberétől 1917 decemberéig az Ojtozi-szorosban teljesített frontszolgálatot, akkor is, amikor a soproni hadosztállyal közösen kellett védeni a magyar haza határait” – elevenítette fel Tamás Sándor a későbbi püspöknek a hazáért tett azon szolgálatait, amit még világi emberként, katonaként végzett. 

Rangos vendégek Bereckben

Új köntösben a Gábor Áron-emlékház 

image
Az emlékházat gyönyörűen felújították
Vasárnap megtörtént a szalagvágás a Gábor Áron Alapítvány által működtetett, teljesen felújított és kibővített emlékháznál, amely a falu nagy szülöttének nevét viseli. Az avatóünnepséget Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Grezsa István miniszteri biztos jelenlétében tartották.

 

A Gábor Áron Alapítvány az 1990-es évek elején alakult és felhívásukra – hogy minél jobban ápolni kívánják a falu nagy szülöttének emlékét – annyi adományt kaptak bel- és külföldről, hogy már akkor meg tudták vásárolni azt a szerény házat, ami az ágyúöntő szülőházától nem messze található. A faház az utóbbi években egyre jobban tönkrement, a működtetők – pl. a pince meggyengült gerendái miatt – nagyobb csoportot nem is mertek beengedni a kiállítóterembe, nehogy az beszakadjon. A nemzetpolitikai minisztérium hathatós támogatása révén azonban gyönyörűen átalakult a formás épület, ehhez a Toro Impex Kft. és dr. Pál Andor is hozzájárult. 

A megújult emlékház átadásán Dimény Zoltán polgármester köszönte meg a segítséget a felemelő beszédet mondó Potápi Jánosnak, majd a rövid kulturális műsor után Máté Róbert helybeli plébános mondott áldást. Az ünnepség a székely és a magyar himnusz közös eléneklésével ért véget. 

 

Aszfaltúton a martonosi fürdőhöz

Az esős idő sem moshatta el a Borvíz útját 

 

image
Ahol eddig csak (szekér)keréktörő út volt, most aszfalt vezet a fürdőhöz
Berecktől a hajdan híres martonosi fürdőhöz vezető út mára alig tíz percre rövidült, a Borvíz útjának köszönhetően a végéhez közeledik az aszfaltozás. Kovászna Megye Tanácsa 2006-ban indította el a programot, amelynek célja több háromszéki fürdőhelység teljes vagy részleges felújítása.

 

Felsőháromszékről egyedül Martonos szerepel a programban. Az eredeti tervek szerint 2010 szeptemberéig kellett volna elvégezni a munkálatot a temesvári Confort Rt. és a magyarországi Betonút Zrt. alkotta konzorcium kivitelezésében. A terveket viszont keresztülhúzta egyrészt a pénzhiány, most pedig a véghajrában a munkálatokat az elmúlt hetek esős időjárása hátráltatta.

Hatszáz méter már elkészült

Ennek ellenére a település fürdő felőli határától elő van készítve az alap, a sáncok kialakítása is nagyrészt megtörtént, ugyanúgy, mint egy tekintélyes szakaszon a vasbetonelemekből álló elvezető is. Új hidak és átereszek is épültek, és hogy az új utat megvédjék a pataktól, annak partján árvízvédelmi munkálatokat is elvégeztek, sok helyen a meder szélén fémkeretes, kővel megtöltött ketrecek találhatók. Az utolsó híd után hatszáz méteren már aszfalton lehet a festői szépségű fürdő felé autózni, ezt az 5 centiméter vastag alapszőnyeget egyetlen nap alatt fektették le, tájékoztat Dimény Zoltán polgármester, akinek kalauzolásában tekintettük meg a fürdőt. A berecki elöljáró reméli, ha a jó idő kitart, akkor a fennmaradó kétkilométeres szakaszt négy nap alatt le tudják aszfaltozni, majd ugyanannyi idő alatt a három centiméteres koptatóréteget is leönthetik. A polgármester meg van elégedve a kivitelező cég munkájával, s remélhető, hogy a sánccal szegélyezett aszfaltút sokáig tudja majd a falubelieket és a turistákat szolgálni.

A Borvíz útja projekt értéke megyei vonatkozásban közel 5,5 millió euró (áfa nélkül). Az önkormányzat tulajdonában levő fürdőhöz vezető útba 650 ezer eurót fektettek be, és a berecki tanácsnak mintegy 33 százalékos önrésszel kellett hozzájárulnia a munkálathoz. A projektben még Sepsiszentgyörgy (Sugásfürdő), Oltszem, Málnásfürdő, Előpatak, Sepsibükszád, Barót és Bölön szerepel Háromszékről.

Citeşte mai departe: Aszfaltúton a martonosi fürdőhöz

Mérlegen az elmúlt négy év

A megkezdett munkát folytatni kell!

image
A piac látványtervét Gáll Zoltán tervező készítette
Eltelt négy év, és Bereck, az egykori mezőváros jó irányba halad, hogy visszanyerje rangját. Az urbanizálódás jelei nyilvánvalóak, rengeteg beruházás történt, és továbbiak vannak tervbe véve. Dimény Zoltán polgármesterrel az elmúlt négy esztendőt értékeltük.

 

Az infrastruktúrára (is) figyeltek

– Büszke vagyok arra, hogy a községünk 21. századi településhez méltóan néz ki, aki végigsétál a főúton, annak olyan érzése támad, hogy egy kisvárosba csöppent – nyugtázza az elért eredményt Dimény Zoltán. 

A középületek valóban példásan rendbe vannak téve, a községháza, a monumentális kultúrközpont, a templomok, az oktatási intézmények gondos kézről árulkodnak, nem hámlik a vakolat, nincs kifakulva a festés..

– Sok megvalósítás történt az elmúlt években. A Lemhény felőli falurészről kezdeném a felsorolást. Létrehoztunk egy tűzoltóbázist, ahol két felszerelt autó szolgálja Berecket és környékét. Rendkívül fontos beruházásnak bizonyult ez, hiszen tavaly is volt egy nagy tűz­eset, és az önkénteseink hatékony közbelépésére sikerült a károkat mérsékelni. Akkor egy épületcsoport gyulladt meg, három autó egyszerre tudott dolgozni, a tűzcsapok is megfelelően működtek, így a szomszéd házakat meg tudtuk menteni. Azon vagyunk, hogy az úthálózatunk is a 21. századnak feleljen meg. Bereck nagy részében az utcákat leaszfaltoztuk, betonozott sáncokat építettünk. Így az utcák zömében nem kell sárban járni – vázolta a munkálatokat a polgármester.

A tűzoltóbázis rendkívül hasznosnak bizonyult

Emellett új teret alakítottak ki a művelődési központban, aminek alagsorában látványos falumúzeumot hoztak létre az intézmény munkatársainak hathatós segítségével. A különböző vallási felekezeteket számarányuk függvényében támogatta az önkormányzat, így külső javításokat végeztek a berecki Szent Miklós római katolikus templomon és a martonosi római katolikus templomon, továbbá a végvárnak számító Ojtoz egyházi hajlékát is tatarozták, valamint az ortodox egyházat is támogatták.

A sportra is odafigyelnek: a berecki futballcsapat a IV. liga második helyén áll, minden otthon játszott mérkőzés egy kisebb ünnep a község lakói számára.

Reménytelen a községi erdők sorsa

A megvalósítások mellett – mint minden településen – vannak kudarcok is. Ilyen a berecki községi erdők sorsa. A zöld arany a megyésítéskor „szakadt” a szomszédos Vráncsa megyébe, amellyel Ozsdola mellett a berecki önkormányzat is szélmalomharcot folytat. Hogy az évek során nem tudtak egyről a kettőre lépni, az az állami erdészet passzív és általában rosszindulatú hozzáállásának is betudható. A községnek és magánszemélyeknek a szomszédos megyékben még jócskán lenne mit visszakapniuk, de ez a gáncsoskodás és a jóindulat hiánya miatt nem lehetséges, és félő, hogy ha valamilyen csoda folytán a tulajdonviszonyokat tisztázzák, már késő lesz, hiszen közben a bereckiek jogos tulajdonát képező erdőket kitermelik.

Nem csak az erdők tulajdonviszonyának a tisztázása okoz állandó fejtörést, hanem a községi legelőké is.

– Itt van a legnagyobb gond, juhászaink nem tudnak tőlünk bérelni legelőt, hanem kénytelenek Vráncsához fordulni, és csak ők tudják, milyen körülmények közepette kapják meg a területeket. Telekkönyvvel a kézben sorozatosan vesztett pert nemcsak Bereck, hanem Gelence és Ozsdola is – sorolta a polgármester, aki nem mond le arról, hogy akár Strasbourg közbenjárásával is, de a bereckiek megkapják jussukat.

Piacot építenek

Amint arról 2015 januárjában beszámoltunk, az önkormányzat megvásárolta a szövetkezettől a sörkert előtti vendéglátóipari egység épületét. Már akkor eldőlt, hogy a sörkertben piacot létesítenének, és a részletre megvásárolt épület is ehhez tartozna. A szép, árkádos ingatlan felújítása prioritás – mondta Dimény Zoltán, viszont a Bereck Napoknak helyet adó kerthelyiség és az ott lévő épületek rehabilitálása is szerepel a tervekben. Gáll Zoltán tervezőnek köszönhetően elkészültek a látványrajzok is, így a kivitelezés után a gelenceihez hasonló, rusztikus, ugyanakkor modern piaccal és szabadidőközponttal gazdagodna a Székelyföld határán levő nagyközség.

Dimény Zoltán: Büszke vagyok arra, hogy a községünk 21. századi településhez méltóan néz ki

– Konkurenciát teremtenénk Kézdivásárhelynek, hiszen olyan piacot álmodtunk meg, ahová a környékbeliek – és nem csak – elhozhatnák a hús- és sajttermékeiket vagy a mezőgazdasági terményeiket – részletezte a polgármester.

A költségekről még korai lenne beszélni, mert a tervezés nem jutott olyan fázisba, hogy számszerűsíteni lehetne azokat. Megpróbálnak uniós pénzeket bevonzani, de amennyiben százezer euró körül költségekkel kell számolniuk, azt a saját költségvetésből is meg tudják oldani. Dimény Zoltán további tervei között szerepel az utcák korszerűsítésének folytatása, az egyházak és oktatási intézmények további támogatása, az ojtozi vízhálózat bővítése, és további járdák kialakítása, valamint a meglévők felújítása.

Citeşte mai departe: Mérlegen az elmúlt négy év

Ballonyi Pál Margit festményei

Ballonyi Pal Margit BERECK 2016_01.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_02.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_03.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_04.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_05.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_06.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_07.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_08.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_09.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_10.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_11.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_12.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_13.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_14.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_15.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_16.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_17.jpgBallonyi Pal Margit BERECK 2016_18.jpg

FÉNYKÉPES BESZÁMOLÓ

Foto Iochom István

 

ESTI FOTOK BERECK 2016_01.JPGESTI FOTOK BERECK 2016_02.JPGESTI FOTOK BERECK 2016_03.JPGESTI FOTOK BERECK 2016_04.JPGESTI FOTOK BERECK 2016_05.JPGESTI FOTOK BERECK 2016_06.JPGESTI FOTOK BERECK 2016_07.JPGESTI FOTOK BERECK 2016_08.JPGESTI FOTOK BERECK 2016_09.JPGESTI FOTOK BERECK 2016_10.JPGESTI FOTOK BERECK 2016_11.JPGESTI FOTOK BERECK 2016_12.JPGESTI FOTOK BERECK 2016_13.JPG
Foto: Görbe György

MUZEUM

Foto: Görbe György
Creative Web Solutions
All Rights Reserved

 

Partnerünk: erdely.ma